Povijest

14.12.1954. godine na inicijativu Povjereništva Saveza slijepih Hrvatske, koje je tada djelovalo u Bjelovaru tijekom cijele godine, sakupili su se slijepi sa područja općine Bjelovar, Čazma i Garešnica te održali osnivačku Skupštinu, tada nazvanu, Kotarski odbor slijepih Bjelovar. Ovaj datum smatramo početkom rada današnje Udruge.

U proteklom razdoblju, Udruga je djelovala neprekidno. Osnovni zadaci i ciljevi rada ostajali su isti. Kroz našu povijest, a prema tadašnjim i današnjim propisima i zakonima, slijepe su osobe ravnopravni građani naše zemlje. Temeljno pravilo u programu Saveza slijepih, već od njegovog osnutka, bilo je da se samopotvrđivanje mora ostvariti jedino društveno korisnim radom. Velika je briga bila za slijepu djecu koju se upućivalo na kategorizaciju i na daljnje školovanje. U početku su slijepi radili na tradicionalnim zanimanjima - četkarstvo, košaraštvo... U daljnjem razvitku društva slijepi su bili telefonisti.

Sredinom pedesetih godina organiziran je tečaj za izučavanje Brajevog pisma koje je uspješno vodio predsjednik Udruge Cafuk Antun. Tijekom 1970. godine osnovana je muzička sekcija u sastavu Marijan Medica, Veličan Ivan, Barto Josip i Stanko Pleško. Sedamdesetih godina uvedena je praksa da se organizira nastup Dramskog studija slijepih i slabovidnih "Novi život" iz Zagreba za građane Bjelovara.

Godine 1971. započela je dobra i dugogodišnja suradnja Udruge i liječnika oftamologa Božidara dr. Bišćana, te očnim odjelom Opće bolnice Bjelovar.

Tijekom svib ovih godina slijepe su osobe bili uspješni sportaši. Bavili su se i danas se bave kuglanjem, pikadom te atletskom disciplinom - bacanje kugle.

Važno je napomenuti da su naše slijepe žene vrlo aktivne, te vode bogat društven život. Unazad nekoliko godina naše slijepe žene sudjeluju na susretima slijepih žena Republike Hrvatske koje organizira Mreža slijepiti žena Hrvatske.

Godine 2004. Udruga slijepih Bjelovar organizirala je izradu i distribuciju letaka "Bijeli štap sa Vama" u cilju edukacije građana sa problemom slijepih ljudi prilikom kretanja s bijelim štapom.