• Sadržaj rubrike

›› Godišnji i financijski izvještaji Udruge

Godišnji izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu

Godišnji izvještaj za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2016. godinu

Godišnji izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o radu udruge za 2014. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

O P Š I R N I J E›› Strateški plan Udruge 2017.-2021.

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA
UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR
OD 2017.-2021.

O P Š I R N I J E